Privacy

Privacy & Cookie statement Runnersworld

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke
Wij, Runnersworld, onderdeel van retail organisatie Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze website wordt beheerd door Runnersworld als onderdeel van Euretco B.V. Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij u naar www.euretco.com. Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Runnersworld zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw Persoonlijke gegevens: Achternaam, Tussenvoegsel, Voornaam, Postcode, Adres, Telefoon 1, Telefoon 2, E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum, Lengte (cm), Gewicht (kg), Schoenmaat (EU), Lid van vereniging. Achtergrond informatie: Sport, Sportersprofiel, Loopt sinds (jaartal), Aantal trainingen per week, Aantal KM's per week, Soort trainingen (meerdere opties mogelijk), Ondergrond (meerdere opties mogelijk), Doel. Huidige schoenen: Merk schoen, Type schoen, Leeftijd schoenen (wanneer gekocht), Zijn de schoenen goed bevallen? Zo nee, waarom niet?, Slijtagepatroon inlegzool, Opmerkingen. Blessure: Heb je last van een blessure?, Aard blessure, Medische doorverwijzing, Specialist medische doorverwijzing, Orthopedische zolen, Naam zolenmaker. Statische analyse: Voettype: Afbeelding voettype met termen erbij vermeld. Overig: Aankoophistorie, Favoriete winkel.

Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst, het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het versturen van marketingberichten, nieuwsbrieven, klantenservice/support, reparatie of retournering van producten, het uitschrijven van prijsvragen, het voeren van social media campagnes, social media management, het verzamelen van klantbeoordelingen, het online inschrijven en betalen voor evenementen, het online maken van een afspraak met een Runnersworld ondernemer.

Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verstrekken aan onze Runnersworld winkels (lokale ondernemers), leveranciers, bezorgdiensten en derden.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, namelijk de host/beheerder van de website, de betaaldienstverleners die zorg dragen voor de betaling, de lokale ondernemer of leverancier die het product levert, de bezorgdienstverlener om het product te kunnen leveren, de e-mail service provider voor het verzenden van nieuwsbrieven, de leverancier van onze social media management software, onze partners die het online inschrijven en betalen voor evenementen en het online maken van een afspraak faciliteren en onze partner voor de verwerking van klantbeoordelingen.

Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder dat er een grondslag voor aanwezig is. Waar nodig zijn verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid
We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier.

Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies
Bij uw bezoek aan de website www.runnersworld.nl, of een van haar subdomeinen worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming. Daarnaast maken we gebruik zogenaamde tracking cookies waarvoor uw toestemming wel vereist is.

Wil je jouw cookie instellingen wijzigen? Klik dan hier.

De website van Runnersworld maakt gebruik van de volgende cookies:

Naam: loc
Domein: .addthis.com
Type cookie: Analytisch
Doel: Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau).
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: mus
Domein: .addthis.com
Type cookie:
Doel: Niet geclassificeerd
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: na_tc
Domein: .addthis.com
Type cookie: Marketing
Doel: Registreert gebruikersgegevens zoals aankoopgegevens, websitenavigatie, IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt. Deze gegevens worden gecombineerd met psychografische, demografische en geografische gegevens met als doel het personaliseren van inhoud, advertenties en aangepaste communicatie.
Geldigheidsduur: 13 maanden

Naam: uid
Domein: .addthis.com
Type cookie: Marketing
Doel: Uniek toegewezen machine-gegenereerd user-id. AddThis plaatst dit cookie als onderdeel van hun gebruikersmetingen en analytics.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: uvc
Domein: .addthis.com
Type cookie: Marketing
Doel: Wordt gebruikt om het AddThis deelplatform te laten draaien.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: tuuid
Domein: .creative-serving.com
Type cookie: Advertising
Doel: Registreert of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: tuuid_last_update
Domein: .creative-serving.com
Type cookie:
Doel: Niet geclassificeerd
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: fr
Domein: .facebook.com
Type cookie: Advertising
Doel: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: _ga

Domein: .hotjar.com
Type cookie: Analytisch
Doel: We gebruiken Google Analytics via Google Tag Manager om analytische informatie over onze gebruikers te verzamelen.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: _gid
Domein: .hotjar.com
Type cookie: Analytisch
Doel: Onderscheiden van gebruikers
Geldigheidsduur: 1 dag

Naam: _ga
Domein: .runnersworld.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: We gebruiken Google Analytics via Google Tag Manager om analytische informatie over onze gebruikers te verzamelen.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: _gat
Domein: .runnersworld.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: Anonieme informatie over de pagina's die u bezoekt op onze website, en anonieme informatie over de herkomst van uw bezoek, het type browser dat u gebruikt, etc.
Geldigheidsduur: 1 minuut

Naam: _gat_UA-3730175-1
Domein: .runnersworld.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: Anonieme informatie over de pagina's die u bezoekt op onze website, en anonieme informatie over de herkomst van uw bezoek, het type browser dat u gebruikt, etc.
Geldigheidsduur: 1 minuut

Naam: _gid
Domein: .runnersworld.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: Onderscheiden van gebruikers
Geldigheidsduur: 1 dag

Naam: runnersworldnl
Domein: .runnersworld.nl
Type cookie:
Doel:
Geldigheidsduur:

Naam: personalization_id
Domein: .twitter.com
Type cookie: Marketing
Doel: De anonieme gegevens van deze cookie komen samen in een centrale adserver. Met de informatie kunnen advertenties gepersonaliseerd en gericht getoond worden (bijv. je laatst bekeken product).
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: PHPSESSID
Domein: shop.runnersworld.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Om een eenvoudig bericht op te slaan wanneer een formulier wordt ingediend dat op een andere pagina kan worden weergegeven. Als een aanvraagformulier bijvoorbeeld niet juist is ingevuld, wordt een bericht opgeslagen en gepresenteerd aan de gebruiker om de fouten in de inzending aan te geven. Wanneer een aanvraagformulier met succes is ingediend, wordt een bericht opgeslagen en gepresenteerd aan de gebruiker die hen bedankt voor hun aanvraag. In deze cookie worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: __atuvc
Domein: shop.runnersworld.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Deze cookie is vaak ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms.
Geldigheidsduur: 30 minuten

Naam: __atuvs
Domein: shop.runnersworld.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Deze cookie is vaak ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms.
Geldigheidsduur: 30 minuten

Naam: _hjIncludedInSample
Domein: shop.runnersworld.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: Deze sessiecookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om Heatmaps, trechters, opnames, etc. te genereren.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: ejl-cookie-infoshown
Domein: shop.runnersworld.nl
Type cookie:
Doel:
Geldigheidsduur:

Naam: PHPSESSID
Domein: www.runnersworld.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Om een eenvoudig bericht op te slaan wanneer een formulier wordt ingediend dat op een andere pagina kan worden weergegeven. Als een aanvraagformulier bijvoorbeeld niet juist is ingevuld, wordt een bericht opgeslagen en gepresenteerd aan de gebruiker om de fouten in de inzending aan te geven. Wanneer een aanvraagformulier met succes is ingediend, wordt een bericht opgeslagen en gepresenteerd aan de gebruiker die hen bedankt voor hun aanvraag. In deze cookie worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: _hjIncludedInSample
Domein: www.runnersworld.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: Deze sessiecookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om Heatmaps, trechters, opnames, etc. te genereren.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: newsletterSignup
Domein: www.runnersworld.nl
Type cookie:
Doel:
Geldigheidsduur:

Disclaimer
Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Vragen?
Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:

Runnersworld Ede
Brouwerstraat 118, 6712 AA, Ede, Nederland
Mailen kan ook: info@runnersworldede.nl